Jaunākās Ziņas

Arhīvs

Ušakovam likumi nav rakstīti jeb varas patvaļa Dagdas ielā 3

Šis ir stāsts par to kā Rīgas iedzīvotāji (no 38 dzīvokļiem) cīnījas par taisnību.

Dagdas ielas 3, Rīgā iemītnieki - dzīvokļu īpašnieki nolēma nodibināt biedrību un pārņemt ēkas apsaimniekošanu, jo ir nepamierināti ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pakalpojumu kvalitāti.

Pārņemšanas procesā, iepazīstoties ar mājas faktisko stāvokli, dokumentāciju konstatēja, ka SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” no 2016.gada 3.novembra līdz 2016.gada 8.decembrim veica pagraba pārseguma demontāžu un pārseguma konstrukcijas pilnīgu atjaunošanu, kas izmaksāja 30994,48EUR.


Ēka Dagdas ielā 3 ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.


Likumdošana (Būvniecības likums) šajā gadījumā, kad tiek veikti pārbūves un restaurācijas darbi, prasa ēkas konservācijas darbu veikšanas projektu, būvatļauju, + Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (Inspekcija) atļauju.


SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” darbus veica bez būvatļaujas, darbu veikšanas projekta, būvprojekta un bez saskaņojuma ar Inspekciju.


Lai pārbaudītu izbūvētā pagrabstāva pārseguma nestspēju, drošību un noturību, izpildīto darbu kvalitāti un projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību projektēšanas nosacījumiem, iedzīvotāji noalgoja sertificētu būvinženieri. Būvinženieris konstatēja – darbs veikts bez darbu veikšanas projekta, siju balstvietās bija jāievieto balstspilveni- faktiski tas nav izdarīts, metāla konstrukcijas nav apstrādātas pret koroziju, uz tērauda sijām ir parādījusies korozija. Turklāt darbi veikti, neievērojot ēkas stingumu. Nav zināms, cik konkrēti izmaksāja remonts, jo reāli izpildītie darbi, to kvalitāte neatbilst summai, kuru SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” uzrāda pārskatā.


Iedzīvotāji taisnību meklēja SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, kur netika sadzirdēti. Tā vietā jau no 2017.gada saņem rēķinus par veikto renovācijas darbu samaksu. Dzīvokļu īpašnieki atteicās maksāt, kam sekoja draudi no SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”. Ir jau pirmie SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iesniegumi tiesā 2018.gadā pret iedzīvotājiem.

Ko es izdarīju?


Atsaucoties iedzīvotāju lūgumam palīdzēt – apskatīju realitātē situāciju Dagdas ielas 3 pagrabā.


Secinājums– briesmīga kvalitāte un nekvalitatīvs remonts . 2017.gada 3.novembrī uzrakstīju Ušakovam kā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” kapitāla daļu turētājam vēstuli – aicinot iniciēt SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” darbības likumības pārbaudi.


Ušakovs manu vēstuli pārsūtīja SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, izvairoties no atbildības un ignorējot savus pienākumus.


SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 2017.gada 11.decembrī mums atbildēja, ka visu izdarījuši likumīgi – ēku konservācijai būvatļauju nevajag, būvvalde konservācijas darbu pabeigšanu saskaņojusi, avārijas situācijas likvidācijas gadījumā Inspekcijas saskaņojumu nevajag.


2017.gada 27.decembrī aizsūtīju vēstuli Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai.


2018.gada 26.janvārī saņēmu Inspekcijas starpatbildi – veikts apsekojums Dagdas ielā 3, saņemta atbilde no SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, pieprasīta informācija no Rīgas pilsētas būvvaldes. Galīgā atbilde tiks sniegta.


2018.gada 9.aprīlī saņēmu Inspekcijas atbildi, ka kultūras piemineklī Dagdas ielā 3, veiktās darbības ir pretrunā LR normatīvo aktu prasībām, Inspekcija uzsākusi administratīvā pārkāpuma lietvedību pret SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”. Inspekcija mani informēs par pieņemto lēmumu.


Valsts, kurā vara pati sevi atražo, iedzīvotāji savu taisnību meklē cīnoties ar varu, pie tam to vēl uzturot no saviem maksājumiem un piemaksājot papildus, lai cīnītos par savu taisnību un sevi aizstāvētu...


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon