Jaunākās Ziņas

Arhīvs

Partiju apvienību 'Atmoda' 4000 zīmju programma Eiroparlamenta vēlēšanām.

Eiropas Savienībai vajadzīga jauna elpa, tai ir vajadzīga Atmoda, kas spēs atnest Atmodu Latvijai!

Mūsu darbības mērķis ir un būs izglītota, stipra un bagāta tauta Latvijā, izglītota, stipra un bagāta katra ģimene Latvijā! Mēs atgriezīsim Eiropai tās pamatvērtības, atgriezīsim labklājību visiem!

Latvijas politiskā un saimnieciskā vide tiek absolūti kontrolēta no Eiropas Savienības puses, nedomājot par Latvijas nacionālajām interesēm, bet esošie un bijušie Eiropas Parlamenta deputāti no Latvijas nekad tās nav aizstāvējuši.

Neļausim Eiropas Savienību pārvērst par federāciju! Tai jābūt neatkarīgu un nacionālu valstu savienībai, jo tieši katras valsts nacionālā identitāte ir Eiropas bagātība.

Lai Latvijā apstātos lejupslīde visās jomās, iesniegsim Eiropas Savienībai reālos datus un patiesību par ekonomisko stāvokli Latvijā.

Politiskā apvienība Atmoda ietilpst ECPM (Eiropas kristīgās politikas kustība), kuras vērtības ir visas Eiropas identitāte un pamats.

MĒS GRIBAM ATGŪT SAVU VALSTI! Tāpēc:

1. Pirmajā vietā vienmēr liksim Latvijas intereses. 2. Iestāsimies pret Eiropas federalizāciju, saglabāsim katras valsts un nācijas identitāti. 3. Latvijas iedzīvotāji ir valsts lielākā vērtība, tāpēc cīnīsimies par cilvēku dzīves kvalitāti un cienīgu dzīvi, par ekonomiskās nevienlīdzības likvidēšanu starp Eiropas Savienības valstīm. 4. Panāksim, ka ar PVN neapliek komunālos pakalpojumus. 5. Panāksim vienādus platību maksājumus visiem zemniekiem Eiropas Savienībā. 6. Iestāsimies par atbalstu tranzīta koridoram Austrumi – Rietumi caur Latviju. 7. Pastāvēsim par vīriešu un sieviešu identitātes stiprināšanu, veselīgu ģimenes vērtību aizsardzību. 8. Panāksim Stambulas konvencijas atsaukšanu. 9. Iestāsimies par vienotu preču un pakalpojumu kvalitātes standartu visā Eiropas Savienībā, pret valstu dalīšanu šķirās vai kastās. 10. Iestāsimies par Eiropas Savienības ārējo robežu stiprināšanu, samazinot bēgļu plūsmu. 11. Eiropas Savienības un Lielbritānijas tālākās sadarbības jautājumos vienmēr aizstāvēsim Latvijas un mūsu tautiešu intereses. 12. Iestāsimies par birokrātijas mazināšanu, mazāka birokrātija Eiropas Savienībā - mazāka birokrātija Latvijā. 13. Katra lēmuma mēraukla - Latvijas tautsaimniecības pozitīva attīstība, pārtraucot cilvēku aizplūšanu no valsts. 14. Neļausim Sorosam un viņa atbalstītājiem sagraut Eiropas pamatus, 15. Neļausim Eiropas Savienību vadīt tādiem cilvēkiem kā Junkers.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon