Jaunākās Ziņas

Arhīvs

Mūsu partijas biedres Frančeskas Ģēveles dzejolis

Atmodu Latvijai Atmodu Latvijai, Lai esmu es brīvs Kā grauds no sēnalām tīrs. Saule jau aust Atmostas Latvija, Atmostas meži, atmostas lauks, Atmostas zemē iesētais grauds. Dzimuši Latvijai, Latvju stiprajās zīmēs Atmoda vajadzīga cilvēku dzīvēs Ticībai, cerībai un Dievpalīgam. Lai zāle zaļo Grauds vārpās lai briest, Tauta, mosties, celies un cīnies, Vardarbību un postu vairs nevar ciest. Atmoda Latvijā Savieno tautu garā, Savieno senču un nākotnes krastus, Savieno pasaulē Latvijas karogu mastus.


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon