Jaunākās Ziņas

Arhīvs

Piedalīšanās Eirāzijas Sieviešu forumā

20. un 21.septembrī piedalīšos Eirāzijas Sieviešu forumā, kur mani kā kā parlamentārieti sievieti no Latvijas uzaicināja pasākuma organizatori. Starptautiskais pasākums vieno dalībnieces no vairāk kā 100 valstīm un vairāk kā 20 starptautiskām organizācijām, lai attīstītu sieviešu līderu sadarbību, kopīgi risinot aktuālas problēmas un stiprinātu savstarpējas sapratnes un uzticības atmosfēru pasaulē.

Šodien kā runātāja uzstāšos plenārsēdē - starpparlamentu dialogs "Sievietes par globālās pasaules stabilu attīstību", uzsverot, ka galvenais mērķis, kāpēc mēs esam sanākuši šeit, ir mūsu vēlme padarīt mūsu turbulento pasauli, kurā šobrīd dzīvojam, drošāku un labāku. Un ir tikai viens veids, kā to izdarīt- pētīt un izvērtēt pagātni un tā saprast savas šīsdienas kļūdas un izaicinājumus.

EURASIAN WOMEN’S FORUM – Plenary Session: interparliamentary dialogue, 20 September

Women for the Sustainable Development of the Global World

INGUNA SUDRABA, Member of Parliament, Republic of Latvia

Cienījamie dalībnieki!

Galvenais mērķis, kāpēc mēs esam sanākuši šeit, ir mūsu vēlme padarīt mūsu turbulento pasauli, kurā šobrīd dzīvojam, drošāku un labāku. Un ir tikai viens veids, kā to izdarīt- pētīt un izvērtēt pagātni un tā saprast savas šīsdienas kļūdas un izaicinājumus. Lielākā daļa no klātesošajiem atceras arī iepriekšējo sistēmu, kurā dzīvojām un kurā izglītība un veselības aizsardzība bija bez maksas un brīvi pieejama visiem Šobrīd daudzās valstīs gan viens , gan otrs ir padarīts par preci, turklāt bieži vien dārgu un nepieejamu.

Ko tas ir izmainījis cilvēku dzīvēs? Varbūt zināmā mērā mēs esam sākuši atbildīgāk izturēties pret savu veselību, bet citi vairs nespēj saņemt tik ļoti vajadzīgo medicīnisko aprūpi. Tas rada nedrošību visā sabiedrībā un īpaši smagi skar daudzbērnu ģimenes un sociāli neaizsargātos slāņus. Un tā ir problēma, jo viena no svarīgākajām funkcijām, ko veic valsts, ir rūpes par savu iedzīvotāju veselību un ilgmūžību. Savukārt svarīgākā valsts funkcija, ko nekādā ziņā nedrīkst atstāt pašplūsmā un privātu struktūru rokās, ir izglītība.

Tai jābūt visaptverošai, šobrīd jau visas dzīves garumā, turklāt tai jābūt pieejamai visiem sociālajiem slāņiem. Tas ir galvenais nosacījums, ja gribam radīt pilnvērtīgu, nākotnē dzīvotspējīgu sabiedrību. Un izaicinājumu šodien ir ļoti daudz. Daudz kur atdzimst reliģiskais fanātisms, ekstrēmisms, internetā izplatās dažādas mākslīgi radītas viltus mācības, kuru mērķis ir sēt haosu veselos reģionos. Visas šīs lietas auglīgu augsni atrod tikai vidē, ko saēdusi neticība valstij, nabadzība, posts un gandrīz visos gadījumos - analfabētisms vai ļoti zems izglītības līmenis. Tāpēc tautas izglītība nav greznība vai labdarība - tas ir pragmatisks aprēķins tiem, kuri grib būt gatavi nākotnes izaicinājumiem un šo nākotni arī veidot.

Kas būtu jādara un kādas kļūdas būtu jāņem vērā?

1.Izglītība nevar tikt atrauta no valsti formējošas ideoloģijas un nacionālās vērtību sistēmas.

Postpadomju telpas valstu galvenā kļūda bija joprojām izplatītie maldi par to, ka liberālā, no Rietumiem mehāniski eksportētā izglītības sistēma ir laba arī citiem un ir universāla. Un šie maldi ir izmaksājuši ļoti dārgi - ir izaugusi paaudze, kaslabi zina angļu valodu, bet nepazīst savus ģeogrāfiskos kaimiņus.

Lai labotu situāciju, ir tikai viena izeja - atjaunot valsts kontroli pār izglītību, padarīt to pieejamu visiem, ieskaitot bezmaksas profesionālo un augstāko izglītību. Tas nozīmē pilnīgu nevalstisko organizāciju, it īpaši ārzemju finansētu nevalstisko organizāciju atslēgšanu no jebkādas līdzdalības izglītības procesā, mācību programmu sastādīšanas vai adaptēšanas.

Ja to nedarīsim mēs paši, tad citas valstis audzinās mūsu bērnus - sadursme starp globālo un nacionālo ieiet saasinājuma fāzē un mums jābūt tam gataviem. Jo nacionālo vērtību sistēmu kvalitatīvi formēt var tikai nacionāla valsts, neviseksperti -liberāļi, kuri daudzviet iefiltrējušies tieši izglītības sistēmās.

2. Izglītība mieram un reģionālajai sadarbībai.

Eirāzijas valstu attīstība jau šodien spētu garantēt jaudīgas programmas reģionālāsizglītības centru izveidošanai - piemēram, kādā NVS valstī koncentrēt labākos mācību spēkus metalurģijā un tur bez maksas apmācīt labākos studentus no kaimiņvalstīm, savukārtnosūtot pie kaimiņiem savus spējīgākos kadrus.

Šādi veidota ekonomiskā un politiskā elite spētu būvēt jauna tipa attiecības starp valstīm nākotnē - bez kariem un konfliktiem, bāzētu uz sapratni, kopējām vērtībām un izdevīgu reģionālo sadarbību.

Ar cieņu

Inguna Sudraba


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon