Jaunākās Ziņas

Arhīvs

OIK - valsts amatpersonu darbība vai bezdarbība?

Vai Ekonomikas ministrija un ar to saistītās valsts institūciju amatpersonas ir rīkojušas Latvijas valsts interesēs vai tieši pretēji “kalpojušas” dažu izredzēto ekonomiskajām vajadzībām?


Kura amatpersonas tiks saukta pie atbildības par iespējams ļaunprātīgi veiktām darbībām?


Kāpēc mums būtu jāatbalsta kopējo resursu prettiesiska izšķērdēšana?


Šodien nosūtīju vēstuli ģenerālprokuroram Ē.Kalnmeieram ar lūgumu izvērtēt situāciju par valsts institūciju amatpersonu prettiesisku darbību vai bezdarbību saistībā ar elektroenerģijas obligātā iepirkuma sistēmas ieviešanu un vēlāko kontroli,

pieļaujot valsts līdzekļu izšķērdēšanu.


Lūdzu ģenerālprokuroram skatīt šo situāciju no sekojošiem aspektiem:


  • Pārbaudīt informāciju par valsts institūciju pārstāvju rīcības acīmredzamu neatbilstību normatīvajam regulējumam, lai noskaidrotu, vai šādu valsts institūciju pārstāvju rīcībā nav saskatāmas noziedzīga nodarījuma pazīmes un sniegt atbildi par rezultātiem.

  • Noskaidrot, vai valsts institūciju pārstāvji, izdodot normatīvo aktu jēgai un mērķim neatbilstošus administratīvos aktus un nenodrošinot atbilstošu kontroli pār OIK sistēmas darbību, iespējams, rīkojoties izteikti ražotāju interesēs, nav izdarījuši noziedzīgus nodarījumus, kas paredzēti Krimināllikuma XXIV nodaļā “Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā”.

  • Vērsties tiesā ar mērķi atjaunot likumību, proti, regresa kārtībā piedzīt no amatpersonām pilnu zaudējuma atlīdzinājumu.  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon