Jaunākās Ziņas

Arhīvs

Par VISU bērnu vienādām tiesībām


Mans viedoklis par grozījumiem izglītības likumos.


Partijas “No sirds Latvijai” pozīcija ir un paliek nemainīga un partija “No sirds Latvijai” iestājās par visu bērnu vienādām tiesībām iegūt kvalitatīvu izglītību un vienādām savas tālākās karjeras iespējām Latvijā. Šīs iespējas būs nodrošinātas tad, ja visi jaunieši brīvi pārvaldīs valsts valodu. Likumprojekta par pakāpenisku pāreju uz mācībām latviešu valodā nodošana tālākai izskatīšanai Saeimas komisijā nenozīmē, ka likums ir pieņemts. Es nobalsoju par to, lai notiktu tālāka likumprojekta apspriešana.


Šajās dienās esmu saņēmusi vairāku vecāku vēstules, kuri uzskatīja, ka ceturtdienas balsojums Saeimā ir likuma pieņemšana, tāpēc es vēlreiz gribu uzsvērt, ka ceturtdienas balsojums Saeimā ir par likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā, un Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" nodošanu tālākai izskatīšanai Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.


Reformas nedrīkst ieviest ar spēku bez izpratnes par reālo situāciju. Svarīgi, 1) lai Izglītības un zinātnes ministrijai būtu pilnīga informācija par situāciju katrā skolā - par nodrošinājumu ar attiecīgas kvalifikācijas skolotājiem, mācību materiāliem,


2) un tikai pēc tam var dot novērtējumu par katras mācību iestādes gatavību pārejai uz jaunām mācību programmām,

3) svarīgi ir, lai mācības latviešu valodā sāktos jau ar apmācību pirmsskolas izglītības iestādē.


Visu Latvijas ģimeņu bērniem ir jābūt iespējai apmeklēt bērnudārzus ar apmācību latviešu valodā, tad mēs varam runāt par to, ka katrs bērns būs sagatavots sākt mācības skolā latviešu valodā.


Patiesā cieņā, Inguna


  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon