Jaunākās Ziņas

Arhīvs

Esam PRET Stambulas konvenciju!


Info avots: interneta resurss, Asociācija Ģimene


Atbildot uz Latvijas kristīgo skolotāju asociācijas vēstuli, kuru ir parakstījuši 198 skolotāji, partija “No sirds Latvijai” pauž savu viedokli un nostāju jautājumā par Stambulas Konvencijas ratificēšanu.


Latvija 2016. gadā parakstīja Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, kuru šogad ir plānots apstiprināt Saeimā. Jau no paša sākuma šī konvencija ir izraisījusi plašas diskusijas un sabiedrības dalīšanos divās nometnēs. Arī pašreizējā situācijā publiskajā telpā tiek pausti šie divi viedokļi ar lielāku vai mazāku zināšanu, pamatojuma vai emocionālu piedevu.


Latvijas Labklājības ministrijas oficiālais viedoklis “par” balstās uz to, ka dotās konvencijas ratificēšanai galvenais mērķis ir vardarbības novēršana, cietušo aizsardzība un vainīgo sodīšana, un konvencija nekādā mērā neapdraud Latvijas valsts noteiktās vērtības un tradīcijas.


Konvencijas pretinieku nometne nevēršas pret pašu ideju par vardarbības novēršanu. Konvencijas pretinieku galvenie argumenti attiecas uz Stambulas konvencijas 12. pantu, kas vēršas pret iedibinātām ģimenes tradīcijām un 14. pantu, kas uzliek par pienākumu valstij visu izglītības līmeņu mācību programmās iekļaut mācību vielu par dzimumu sociālajām lomām neatkarīgi no bioloģiskā dzimuma.


Konvencijas 3. pantā termins “dzimums” (no angļu valodas “gender”) tiek lietots skaidrojot sociālo lomu nevis bioloģisko dzimumu. Partijas “No sirds Latvijai” izpratnē tas nozīmē, ka konvencija pieņem par normu sociālās lomas izvēli neatkarīgi no cilvēka dzimuma. Ratificējot šo konvenciju, Latvijā jau no mazotnes izglītības iestādēs jaunā paaudze būtu jāpieradina pie viltus vērtībām.


Partijas “No sirds Latvijai” programmā ir uzsvērta sabiedrības iekšējās harmonijas loma. Tas arī nozīmē, ka valsts izglītības iestādēm un ģimenēm, audzinot jauno valsts pilsoni, ir vienots mērķis, kas balstīts uz patiesām vērtībām.


Pašreiz konvencijas atsevišķu pantu interpretācija neatbilst LR Satversmē noteiktajiem principiem. Latvija ir suverēna valsts, kas rūpējas par sabiedrību. Latvijas Republikas likumi nodrošina pietiekamu aizsardzību pret dažāda veida vardarbību.


Tādēļ ir saprotams, ka sabiedrības liela daļa ir aktīvi iesaistījusies šajā jautājumā un lūdz Saeimu neratificēt Stambulas Konvenciju.


Pamatojoties uz partijas “No sirds Latvijai” vērtībām, tā atbalsta Latvijas kristīgo skolotāju asociācijas aicinājumu neratificēt Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu.


Patiesā cieņā,


Inguna  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon